ข่าวประชาสัมพันธ์
(อ่าน 670) 26 มิ.ย. 63
ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ ม.ต้น ด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 1193) 01 ส.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการโรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรก (อ่าน 1225) 19 ก.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งธุรการ (อ่าน 1169) 15 ก.ค. 62
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (อ่าน 1244) 08 ก.ค. 62
ปฏิทินโรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ (นักเรียน) (อ่าน 1509) 28 ก.ย. 61
รายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบร้อยละ ๘๐ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 1412) 12 ก.ย. 61
ประกาศผลการคัดเลือกประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ (อ่าน 1423) 08 มี.ค. 61
ประกาศผลการเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ (อ่าน 1162) 07 มี.ค. 61
ประกาศผลการสรรหากรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ (อ่าน 1183) 06 มี.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวีรส (อ่าน 1004) 06 มี.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเ (อ่าน 1029) 05 มี.ค. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบร้อยละ 80 (อ่าน 1016) 19 ก.พ. 61
แบบเสนอชื่อและใบสมัคร การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ (อ่าน 4517) 16 ก.พ. 61
ประกาศโรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 856) 16 ก.พ. 61
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 850) 31 ต.ค. 60
ประกาศโรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ เรื่อง โรงเรียนต้นแบบ ถนนปลอดภัยในสถานศึกษา (RSC) (อ่าน 1645) 16 ส.ค. 59
ประกาศโรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ เรื่อง โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ เป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอ (อ่าน 5251) 25 ก.ค. 59
ประกาศโรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 1124) 02 มี.ค. 59